SOLVITAS TIPS

BOEKEN TIPS

AANMELDEN TIPS

Oplossingsgerichte vragen

Handboek oplossingsgerichte gespreksvoering

Fredrike Bannink

€ 37,50

NU BESTELLEN

Je bestelt via Bol.com of je kunt het boek daar toevoegen aan je verlanglijst.

 • Solvitas over dit boek: “Handboek voor in je tas”

  Wil je je het oplossingsgericht werken eigen maken, stop dan dit boek in je tas. Als je een gesprek voorbereidt kan je er geheid een vraag in vinden die van toepassing is op de situatie.

   

  Wij gebruiken dit boek als handboek in onze jaartraining.

   

  Het boek gaat overigens vooral over therapie, ook al komen er wel wat andere voorbeelden en toepassingen aan de orde.

   

  Ben je geen therapeut dan moet je bereid zijn daar doorheen te kijken en eruit te halen wat voor jou van waarde is.

   

  Wat ons betreft is dat zeker nog genoeg!

 • Boekbeschrijving

  Het handboek Oplossingsgerichte vragen heeft als doel gespreksvoering simpel en positief te maken voor professionals in de (geestelijke) gezondheidszorg, en in situaties van management, leidinggeven, coaching, mediation en onderwijs. Cliënten worden op respectvolle wijze uitgenodigd hun doel te formuleren met een beschrijving van wat ze voor het probleem in de plaats willen, de uitzonderingen op het probleem te vinden en voort te bouwen op hun sterke kanten en op wat in hun leven werkt. Dit wordt gemakkelijk gemaakt door het stellen van de 1001 oplossingsgerichte vragen die in dit boek beschreven staan. Stap voor stap en hoofdstuk na hoofdstuk wordt daarbij het proces van het werken met een oplossingsgerichte - toekomstgerichte - focus beschreven.

   

  Het concept en de methodiek van oplossingsgerichte gespreksvoering, alsook de houding van de oplossingsgerichte professional, verschillen wezenlijk van probleemgerichte gespreksvoering. Exploratie van wat er mis is, niet werkt en hersteld moet worden, maakt plaats voor exploratie van wat er goed gaat, wel werkt en waar op voortgebouwd kan worden. Gesprekken met cliënten verlopen positief en het aantal gesprekken is meestal korter en daarmee kostenbesparend.

Doen wat werkt

Oplossingsgericht werken, coachen en managen

Coert Visser

€ 27,95

NU BESTELLEN

Je bestelt via Bol.com of je kunt het boek daar toevoegen aan je verlanglijst.

 • Solvitas over dit boek: “Aanrader voor leidinggevenden”

  Prettig leesbaar boek over oplossingsgerichte werken in organisaties en onderwijs. Dus dit keer géén boek over oplossingsgerichte therapie, wèl over oplossingsgericht werken.

   

  Praktische tips en voorbeelden over o.a. coachen, vergaderen en leidinggeven.

   

  Aanrader als startboek voor leidinggevenden.

 • Boekbeschrijving

  Doen wat werkt gaat over oplossingsgericht werken, een doelgerichte en respectvolle aanpak om veranderingen te bewerkstelligen. Het is een stimulerende manier om verandering in (werk)situaties succesvol tot stand te brengen. Kernpunt daarbij is dat de methode zich richt op het onderkennen van problemen, het verhelderen van doelen, het uitvinden van wat werkt om dichter bij die doelen te komen en ten slotte: het doen wat werkt. Er wordt niet gezocht naar wie of wat problemen heeft veroorzaakt. In plaats daarvan helpt de oplossingsgerichte aanpak om wat eerder heeft gewerkt, opnieuw te benutten. Oplossingsgericht werken biedt perspectief, versterkt optimisme en leidt tot energie en zelfredzaamheid. De methode is praktisch en stimuleert betrokkenheid en samenwerking waardoor resultaten vaak duurzaam zijn. Oplossingsgericht werken kent drie belangrijke psychologische voordelen: de nadruk op het positieve biedt mensen perspectief, de aandacht voor wat er al is geeft mensen het vertrouwen dat succes bereikbaar is en het zetten van kleine stapjes geeft ze een gevoel van invloed en controle. In Doen wat werkt wordt uitgelegd wat oplossingsgericht werken voor u als manager, coach, adviseur of docent kan betekenen. De praktische uitwerkingen en herkenbare voorbeelden helpen u om oplossingsgericht werken zelf toe te passen in uw organisatie of coachings- of adviespraktijk. Doen wat werkt is de winnaar van de GIDS Prijs 2006. Het beste managementboek voor HR.

De kracht van oplossingen

Handboek oplossingsgericht werken

Peter de Jong

€ 45,00

NU BESTELLEN

Je bestelt via Bol.com of je kunt het boek daar toevoegen aan je verlanglijst.

 • Solvitas over dit boek: “Basisboek, interessant voor sociaal werkers”

  Dit boek was eerst oranje en staat waarschijnlijk in alle boekenkasten van mensen die gespecialiseerd zijn in oplossingsgericht werken. Een breed erkend basisboek.

   

  Werk je met gezinnen, bijvoorbeeld als therapeut of als sociaal werker, dan is dit een fijn boek omdat veel voorbeelden daarop aansluiten.

   

  De situatie waarin de cliënt ‘gestuurd’ is wordt ook helder besproken.

 • Boekbeschrijving

  Een herziene en sterk uitgebreide uitgave, verbeterd en aangepast aan recente, veranderde inzichten. Oplossingsgericht werken is onderdeel en doel van ieder hulpverlenend en dienstverlenend beroep. Het benadert een breed veld van therapie, dienstverlening, advies, onderwijs, gezondheidszorg, zelfs zielzorg enzovoort. Maar zo nieuw is het ook weer niet; in vele methodieken kom je dezelfde uitgangspunten tegen. Een duidelijk en overzichtelijk handboek. Problemen oplossen is problemen construeren, anders duiden. De onderwerpen zijn onder meer communicatieve vaardigheden, de positie van de cliënt, doelen formuleren, de kracht van de cliënt, feedback formuleren, effect meten, de onwillige cliënt, crisissituaties, beroepsethiek, groepen en organisaties, dat alles met veel casuïstiek. Dit oorspronkelijk Amerikaanse boek is aangepast aan de Nederlandse situatie. Kloeke, mooie uitgave.

De praktijk van oplossingen

Gevalsbeschrijvingen uit de oplossingsgerichte gesprekstherapie

Kim Berg & Yvonne Dolan

€ 31,00

NU BESTELLEN

Je bestelt via Bol.com of je kunt het boek daar toevoegen aan je verlanglijst.

 • Solvitas over dit boek: “Extra verhalen voor hulpverleners”

  Dit dunne boekje is fijn als je graag inspiratie haalt uit verhalen van andere hulpverleners.

   

  Een deel van de voorbeelden betreft zeer ernstige (prive)problemen.

   

  Interessant voor wie willen lezen hoe je als hulpverlener daar oplossingsgericht mee om kan gaan.

 • Boekbeschrijving

  De praktijk van oplossingen bevat casuïstiek uit het veld van de oplossingsgerichte therapie (OT). Hulpverleners uit de gehele wereld doen verslag van hun cliënten die erin slagen oplossingen te vinden voor hun moeilijkheden. De oplossingen gaan vaak de fantasie van de hulpverleners te boven. De lezer krijgt een idee van de methodiek van OT die eerder uitgebreid beschreven werd in het handboek De kracht van oplossingen.

   

  De praktijk van oplossingen is een speelse introductie wat betreft het oplossingsgericht werken en vooral een illustratieve verzameling vertellingen uit de oplossingsgerichte praktijk.

   

  Aan de vertaling werkte een negental deskundigen op het gebied van oplossingsgerichte therapie mee. De eindredactie is in handen van drs. Herman de Hoogh, Gezondheidspsycholoog (BIG-registratie) en gecertificeerd als Master Solution Focused Therapy; hij is opgeleid door onder anderen Insoo Kim Berg en Steve de Shazer.

   

  Eerder vertaalde hij samen met drs. Femke O'Brien het boek Interviewing for Solutions, bij Swets & Zeitlinger uitgegeven onder de titel De kracht van oplossingen.

Oplossingsgericht coachen

Kim Berg & Peter Szabo

€ 33,00

NU BESTELLEN

Je bestelt via Bol.com of je kunt het boek daar toevoegen aan je verlanglijst.

 • Solvitas over dit boek: “Een aansprekend boek voor coaches”

  Dit boek inspireert met praktische voorbeelden en uitgewerkte gesprekken uit de coachpraktijk.

   

  En het is ook fijn om eens iets te lezen van Insoo Kim Berg zelf, die immers de grondlegger van het oplossingsgericht werken is.

   

  Fijn om te hebben naast de handboeken.

 • Boekbeschrijving

  Je ontvangt een link waarmee je MP3 bestanden kunt downloaden. - Effectieve en beknopte benadering van coachingstechnieken - Zeer toegankelijk geschreven en met veel praktische tips om problemen op te lossen - Auteur is één van de oprichters van de oplossingsgerichte benadering Coaching is 'in'. Niemand kijkt meer op als iemand het over zijn personal coach heeft. Het aantal coaches en coachees is de laatste jaren dan ook enorm toegenomen. Op dit moment heeft Nederland zelfs de grootste adviseursdichtheid ter wereld: een kwart van de werkenden heeft een coach. Moeizaam coachen Ondanks deze indrukwekkende cijfers gaat het in coachingsituaties helaas niet altijd helemaal zoals de bedoeling is. Na talloze sessies is er nog amper vooruitgang geboekt: er is sprake van terugval, of erger nog, verslechtering. Meer sessies helpen in zo'n situatie meestal niet. Effectieve benadering van coachingstrajecten Speciaal om deze situaties te voorkomen, is er sinds kort een nieuwe en zeer effectieve benadering: oplossingsgericht coachen. Deze benadering is op een aantal zeer praktische uitgangspunten gebaseerd. Een belangrijk verschil met reguliere coachingstechnieken is dat niet het probleem, maar de oplossing als vertrekpunt wordt genomen. Daarbij wordt een aantal even simpele als doeltreffende regels gehanteerd: laat alles wat goed functioneert, met rust. Als iets niet werkt, doe dan wat anders. Als iets werkt, pas het dan vaker toe.

€ 43,95

NU BESTELLEN

Je bestelt via Bol.com of je kunt het boek daar toevoegen aan je verlanglijst.

 • Solvitas over dit boek: “Solide boek, gericht op het onderwijs”

  Het handboek 'Oplossingsgericht werken in het onderwijs' geeft een solide theoretische basis voor een ieder die oplossingsgericht werkt. Het is een boek dat zich uitermate goed leent voor mensen in het onderwijs, maar ook daarbuiten. Vol met sprekende voorbeelden en verhalen en een overzicht van oplossingsgerichte instrumenten op alfabetische volgorde.

 • Boekbeschrijving

  Je ontvangt een link waarmee je MP3 bestanden kunt downloaden. - Effectieve en beknopte benadering van coachingstechnieken - Zeer toegankelijk geschreven en met veel praktische tips om problemen op te lossen - Auteur is één van de oprichters van de oplossingsgerichte benadering Coaching is 'in'. Niemand kijkt meer op als iemand het over zijn personal coach heeft. Het aantal coaches en coachees is de laatste jaren dan ook enorm toegenomen. Op dit moment heeft Nederland zelfs de grootste adviseursdichtheid ter wereld: een kwart van de werkenden heeft een coach. Moeizaam coachen Ondanks deze indrukwekkende cijfers gaat het in coachingsituaties helaas niet altijd helemaal zoals de bedoeling is. Na talloze sessies is er nog amper vooruitgang geboekt: er is sprake van terugval, of erger nog, verslechtering. Meer sessies helpen in zo'n situatie meestal niet. Effectieve benadering van coachingstrajecten Speciaal om deze situaties te voorkomen, is er sinds kort een nieuwe en zeer effectieve benadering: oplossingsgericht coachen. Deze benadering is op een aantal zeer praktische uitgangspunten gebaseerd. Een belangrijk verschil met reguliere coachingstechnieken is dat niet het probleem, maar de oplossing als vertrekpunt wordt genomen. Daarbij wordt een aantal even simpele als doeltreffende regels gehanteerd: laat alles wat goed functioneert, met rust. Als iets niet werkt, doe dan wat anders. Als iets werkt, pas het dan vaker toe.

Meer inspiratie?

 

We zijn nog bezig dit overzicht van oplossingsgerichte boeken aan te vullen. Mis je een bepaald boek in de lijst of een boek voor een bepaald doel? Laat het ons weten en mail corahagen@solvitas.nl, of zoek hier op bol.com.

MELD JE AAN VOOR TIPS

BoekenTips

Solvitas | contact@solvitas.nl | 06-52035046 | KvK: 66236614

Webdesign: Marc Verburg | Fotografie: Bianca de Wit