SolvitasTips

Allebei gelijk?

 

Als trainer heb ik vrij vaak te maken met mensen die vertellen hoe zíj het doen. En dat is dan vrijwel nooit Oplossingsgericht.

 

Altijd lastig natuurlijk. Want we zitten in een training Oplossingsgericht werken, dus ik vind het niet per sé zinvol als mensen het ineens over andere manieren van werken hebben (die soms haaks op het Oplossingsgericht werken staan!).

 

Aan de andere kant wil ik ook erkenning geven voor wat voor deze persoon blijkbaar goed werkt. En ach… hoe erg is het eigenlijk?

 

Kortom: zo’n spagaat waar iedereen wel ’ns in zit, denk ik… Dat je zelf vindt dat je gelijk hebt, maar ja, de ander vindt dat ook. En waarschijnlijk héb je ook allebei gelijk!

 

In één van mijn trainingen zat een docent uit het MBO (niveau 1 en 2). Hij vond – op z’n zachtst gezegd – niet alles in de training nuttig. Op een bepaald moment zei hij: ‘wat een soft gedoe!! Als een leerling niet op tijd komt, zeg ik gewoon: morgen ben je op tijd!’. Hij sloeg nog net niet met z’n vuist op tafel.

 

Ik was even stil en zei toen: ‘oké, ja…. Dat kan ook natuurlijk…. (stilte)…. En? Werkt het?

 

‘Eh nee, dat niet…’ zei hij wat bedremmeld, waarop hij en zijn collega’s in lachen uitbarstten.

Nu is dit natuurlijk een mooie wending, want na deze opmerking stond hij meer open voor een andere manier om dit aan te pakken. Maar meestal is iemand behoorlijk overtuigd van zijn eigen manier van werken. Op zich natuurlijk prima, maar in een training over Oplossingsgericht werken, wil ik het ook graag hebben over Oplossingsgericht werken.

 

Meestal hoor ik iemand even aan en dan laat ik een stilte vallen. Vervolgens zeg ik: ‘oké, ja dat kan… en de Oplossingsgerichte manier om dit aan te pakken, is…..’. Hierbij kijk ik zo waarderend mogelijk. Het helpt als ik die waardering ook echt voel 😊 en gelukkig is dat meestal ook zo.

 

Tips over wat te doen in situaties waarbij iemand iets zegt dat niet klopt en/of iets waarmee jij het niet eens bent? Lees hier verder!

 

Hartelijke groeten,

Irene Lansdaal

Solvitas

 

p.s. De nieuwe planning van de jaartraining Oplossingsgericht coachen en werken is rond! In september 2019 gaan we van start met een geweldig jaar om het Oplossingsgericht werken hélemaal in de vingers te krijgen. Daarna kún je niet anders meer! Kijk nu voor meer info

 

p.s.2 Ben je leidinggevende? Er komt een Solvitas open training speciaal voor leidinggevenden! In 6 bijeenkomsten leer je effectief en Oplossingsgericht je medewerkers beïnvloeden en coachen. Dit in een kleine groep en met àlle ruimte voor lastige casuïstiek. We starten nog dit voorjaar. Geef nu vast je interesse door aan irenelansdaal@solvitas.nl dan krijg je snel meer informatie!

 

 

DEZE TIP delen:

 

 

 

Dat is niet waar!

 

Soms weet je dat de uitspraak van je gesprekspartner niet waar is. Uitspraken als ‘Ik ga naar alle colleges’ of ‘Ik vond dat altijd al’ of een collega die zegt ‘Maar ik doe dat al op die manier’ kunnen een flinke uitdaging zijn voor je Oplossingsgerichte basishouding als je weet dat dat ècht niet klopt. Is het een wezenlijk onderwerp voor je, dan schreeuwt alles in jou misschien wel ‘Echt niet, dat is niet waar!’. Dat ook daadwerkelijk zeggen, is helaas vaak niet zo goed voor het verdere gesprek en de samenwerking 😉. Hoe kun je nou Oplossingsgericht omgaan met zo’n gesprekssituatie?

 

In een coachgesprek

 

Het maakt nogal wat uit wát voor situatie het is waarin je gesprekspartner een uitspraak die niet klopt. Ben je coach en heb je geen directe betrokkenheid in de situatie, dan is het eigenlijk nog het meest ‘makkelijk’ om het Oplossingsgerichte uitgangspunt te volgen: “Work with what comes to you”. Kortom, je doet het met wat de ander zegt en kunt daarop doorvragen. En je parkeert je eigen oordeel want je cliënt is DE expert van zijn eigen situatie. Dus als de ander zegt ‘Ik ga naar alle colleges’ kun je bijvoorbeeld vragen “Wat goed dat je dat lukt. Wat levert het je op dat je dat doet?’. Als de ander zegt ‘Ik vond dat altijd al’ kun je vragen “Hoe ben jij zo vroeg al tot die conclusie gekomen?’.

 

Gesprekken waarin je een belang hebt

 

Het op deze manier volgen van de ander (en zijn waarheid) is soms al best een uitdaging als coach, laat staan als betrokkene. Ben je bijvoorbeeld een begeleider met een verantwoordelijkheid vanuit jouw organisatie, bijvoorbeeld een docent, een collega of leidinggevende, dan is dit nóg een tikje lastiger. Je maakt dan onderdeel uit van hetzelfde systeem, hebt je eigen visie op de zaak èn mogelijk een belang. Je kunt dan een aantal opties overwegen:

 

1. Je negeert de uitspraak die niet klopt

Je kunt bijvoorbeeld inhaken op iets anders dat deze persoon heeft gezegd waar je wèl verder mee kunt. Of je stelt gewoon een hele andere vraag of begint over een ander onderwerp.

 

2. Je brengt het op om de ander te volgen

Je gedraagt je zoals de coach in het bovenstaande voorbeeld en zegt tegen je collega die beweert ‘het al zo te doen’: ‘Wat goed. Wat vind jij dat het op die manier werken vooral oplevert?’.

 

Wat hierbij kan helpen is dat je de bewering van de ander ziet als een ‘gezamenlijke gewenste waarheid’. De ander vindt het blijkbaar wel een goed idee om zo te werken (ook al doet deze dat in de praktijk niet). Als jij het daar mee eens bent, kun je deze ‘gezamenlijke gewenste waarheid’ verder versterken en als het ware ‘binnenhalen’. We weten dat mensen graag consistent willen zijn, dus hoe meer zij vertellen over dat zij dat op die manier doen (en wat dan precies, en welk effect heeft dat, en waaraan merkt zij dat etc), hoe groter de kans dat zij dat ook op die manier gaan doen.

Overigens kan het ook zijn dat de ander als je doorvraagt zelf het beeld gaat nuanceren ‘Nou ik doe het niet altijd zo….’ En ook op die manier kan je samen weer op dezelfde bladzijde komen.

 

3. ‘Dan heb ik dat vast verkeerd begrepen!’

Wat we niet snel doen in Oplossingsgericht werken is tegenspreken. Dat leidt namelijk vaak tot niets. Wel kun je het ‘misverstand’ helemaal naar jezelf toetrekken. ‘Oh je gaat naar alle colleges! Dan heb ik dat hélemaal verkeerd begrepen!’ (+ stilte). Het kan dan zomaar zijn dat de ander zegt ‘Nou… niet àlle colleges, maar zeker meer dan de helft’. Of de ander reageert niet echt op jouw reactie, maar je hebt hiermee toch een speldenprikje uitgedeeld. Eh… dit laatste is overigens niet 100% Oplossingsgericht mogelijkerwijs 😉

 

4. Vraag de ander om hulp bij het ‘misverstand’

Een variant op de vorige optie, is om het ‘misverstand’ naar je toe te trekken èn te vragen om hulp. “Oh ik heb iets helemaal verkeerd begrepen en raak nu een beetje in de war… Ik dacht uit ons gesprek te hebben begrepen dat je best vaak [….] doet. Kun je me even helpen een helder beeld te krijgen? Hoe zit het nou precies?”

 

Hoe dan ook.... in al deze gevallen zul je je zelfbeheersing nodig hebben, de ene keer meer dan de andere. Hoe langer je Oplossingsgericht werkt, hoe makkelijker dit vaak wordt. Dit omdat je ervaart dat hoe meer het lukt in de aansluiting en samenwerking te blijven, hoe reëler je gesprekspartners zich gaan opstellen. En als je regelmatig coacht, merk je ook dat ‘jouw waarheid’ maar betrekkelijk van waarde is. Dat kan ervoor zorgen dat een oordeel als ‘Dat is niet waar!’ minder snel leidend wordt voor je gedrag in je gesprekken.

 

(En je snapt natuurlijk dat dit allemaal heel erg waar is en wij altijd gelijk hebben!! 😉)

 

Succes!

 

p.s. Ben je het met je gesprekspartner niet eens omdat deze komt met een slecht idee? Lees hoe je daar slim mee om kunt gaan in dit blog.

 

© Photo by Greg Jeanneau on Unsplash

 

 

DEZE TIP delen:

 

 

 

 

MELD JE AAN VOOR TIPS

Solvitas | contact@solvitas.nl | 06-52035046 | KvK: 66236614

©2014 - 2016 Solvitas

Webdesign: Marc Verburg | Fotografie: Bianca de Wit

Allebei gelijk?

 

Als trainer heb ik vrij vaak te maken met mensen die vertellen hoe zíj het doen. En dat is dan vrijwel nooit Oplossingsgericht.

 

Altijd lastig natuurlijk. Want we zitten in een training Oplossingsgericht werken, dus ik vind het niet per sé zinvol als mensen het ineens over andere manieren van werken hebben (die soms haaks op het Oplossingsgericht werken staan!).

 

Aan de andere kant wil ik ook erkenning geven voor wat voor deze persoon blijkbaar goed werkt. En ach… hoe erg is het eigenlijk?

 

Kortom: zo’n spagaat waar iedereen wel ’ns in zit, denk ik… Dat je zelf vindt dat je gelijk hebt, maar ja, de ander vindt dat ook. En waarschijnlijk héb je ook allebei gelijk!

 

In één van mijn trainingen zat een docent uit het MBO (niveau 1 en 2). Hij vond – op z’n zachtst gezegd – niet alles in de training nuttig. Op een bepaald moment zei hij: ‘wat een soft gedoe!! Als een leerling niet op tijd komt, zeg ik gewoon: morgen ben je op tijd!’. Hij sloeg nog net niet met z’n vuist op tafel.

 

Ik was even stil en zei toen: ‘oké, ja…. Dat kan ook natuurlijk…. (stilte)…. En? Werkt het?

 

‘Eh nee, dat niet…’ zei hij wat bedremmeld, waarop hij en zijn collega’s in lachen uitbarstten.

Nu is dit natuurlijk een mooie wending, want na deze opmerking stond hij meer open voor een andere manier om dit aan te pakken. Maar meestal is iemand behoorlijk overtuigd van zijn eigen manier van werken. Op zich natuurlijk prima, maar in een training over Oplossingsgericht werken, wil ik het ook graag hebben over Oplossingsgericht werken.

 

Meestal hoor ik iemand even aan en dan laat ik een stilte vallen. Vervolgens zeg ik: ‘oké, ja dat kan… en de Oplossingsgerichte manier om dit aan te pakken, is…..’. Hierbij kijk ik zo waarderend mogelijk. Het helpt als ik die waardering ook echt voel 😊 en gelukkig is dat meestal ook zo.

 

Tips over wat te doen in situaties waarbij iemand iets zegt dat niet klopt en/of iets waarmee jij het niet eens bent? Lees hier verder!

 

Hartelijke groeten,

Irene Lansdaal

Solvitas

 

p.s. De nieuwe planning van de jaartraining Oplossingsgericht coachen en werken is rond! In september 2019 gaan we van start met een geweldig jaar om het Oplossingsgericht werken hélemaal in de vingers te krijgen. Daarna kún je niet anders meer! Kijk nu voor meer info

 

p.s.2 Ben je leidinggevende? Er komt een Solvitas open training speciaal voor leidinggevenden! In 6 bijeenkomsten leer je effectief en Oplossingsgericht je medewerkers beïnvloeden en coachen. Dit in een kleine groep en met àlle ruimte voor lastige casuïstiek. We starten nog dit voorjaar. Geef nu vast je interesse door aan irenelansdaal@solvitas.nl dan krijg je snel meer informatie!

 

 

DEZE TIP delen:

 

 

 

Dat is niet waar!

 

Soms weet je dat de uitspraak van je gesprekspartner niet waar is. Uitspraken als ‘Ik ga naar alle colleges’ of ‘Ik vond dat altijd al’ of een collega die zegt ‘Maar ik doe dat al op die manier’ kunnen een flinke uitdaging zijn voor je Oplossingsgerichte basishouding als je weet dat dat ècht niet klopt. Is het een wezenlijk onderwerp voor je, dan schreeuwt alles in jou misschien wel ‘Echt niet, dat is niet waar!’. Dat ook daadwerkelijk zeggen, is helaas vaak niet zo goed voor het verdere gesprek en de samenwerking 😉. Hoe kun je nou Oplossingsgericht omgaan met zo’n gesprekssituatie?

 

In een coachgesprek

 

Het maakt nogal wat uit wát voor situatie het is waarin je gesprekspartner een uitspraak die niet klopt. Ben je coach en heb je geen directe betrokkenheid in de situatie, dan is het eigenlijk nog het meest ‘makkelijk’ om het Oplossingsgerichte uitgangspunt te volgen: “Work with what comes to you”. Kortom, je doet het met wat de ander zegt en kunt daarop doorvragen. En je parkeert je eigen oordeel want je cliënt is DE expert van zijn eigen situatie. Dus als de ander zegt ‘Ik ga naar alle colleges’ kun je bijvoorbeeld vragen “Wat goed dat je dat lukt. Wat levert het je op dat je dat doet?’. Als de ander zegt ‘Ik vond dat altijd al’ kun je vragen “Hoe ben jij zo vroeg al tot die conclusie gekomen?’.

 

Gesprekken waarin je een belang hebt

 

Het op deze manier volgen van de ander (en zijn waarheid) is soms al best een uitdaging als coach, laat staan als betrokkene. Ben je bijvoorbeeld een begeleider met een verantwoordelijkheid vanuit jouw organisatie, bijvoorbeeld een docent, een collega of leidinggevende, dan is dit nóg een tikje lastiger. Je maakt dan onderdeel uit van hetzelfde systeem, hebt je eigen visie op de zaak èn mogelijk een belang. Je kunt dan een aantal opties overwegen:

 

1. Je negeert de uitspraak die niet klopt

Je kunt bijvoorbeeld inhaken op iets anders dat deze persoon heeft gezegd waar je wèl verder mee kunt. Of je stelt gewoon een hele andere vraag of begint over een ander onderwerp.

 

2. Je brengt het op om de ander te volgen

Je gedraagt je zoals de coach in het bovenstaande voorbeeld en zegt tegen je collega die beweert ‘het al zo te doen’: ‘Wat goed. Wat vind jij dat het op die manier werken vooral oplevert?’.

 

Wat hierbij kan helpen is dat je de bewering van de ander ziet als een ‘gezamenlijke gewenste waarheid’. De ander vindt het blijkbaar wel een goed idee om zo te werken (ook al doet deze dat in de praktijk niet). Als jij het daar mee eens bent, kun je deze ‘gezamenlijke gewenste waarheid’ verder versterken en als het ware ‘binnenhalen’. We weten dat mensen graag consistent willen zijn, dus hoe meer zij vertellen over dat zij dat op die manier doen (en wat dan precies, en welk effect heeft dat, en waaraan merkt zij dat etc), hoe groter de kans dat zij dat ook op die manier gaan doen.

Overigens kan het ook zijn dat de ander als je doorvraagt zelf het beeld gaat nuanceren ‘Nou ik doe het niet altijd zo….’ En ook op die manier kan je samen weer op dezelfde bladzijde komen.

 

3. ‘Dan heb ik dat vast verkeerd begrepen!’

Wat we niet snel doen in Oplossingsgericht werken is tegenspreken. Dat leidt namelijk vaak tot niets. Wel kun je het ‘misverstand’ helemaal naar jezelf toetrekken. ‘Oh je gaat naar alle colleges! Dan heb ik dat hélemaal verkeerd begrepen!’ (+ stilte). Het kan dan zomaar zijn dat de ander zegt ‘Nou… niet àlle colleges, maar zeker meer dan de helft’. Of de ander reageert niet echt op jouw reactie, maar je hebt hiermee toch een speldenprikje uitgedeeld. Eh… dit laatste is overigens niet 100% Oplossingsgericht mogelijkerwijs 😉

 

4. Vraag de ander om hulp bij het ‘misverstand’

Een variant op de vorige optie, is om het ‘misverstand’ naar je toe te trekken èn te vragen om hulp. “Oh ik heb iets helemaal verkeerd begrepen en raak nu een beetje in de war… Ik dacht uit ons gesprek te hebben begrepen dat je best vaak [….] doet. Kun je me even helpen een helder beeld te krijgen? Hoe zit het nou precies?”

 

Hoe dan ook.... in al deze gevallen zul je je zelfbeheersing nodig hebben, de ene keer meer dan de andere. Hoe langer je Oplossingsgericht werkt, hoe makkelijker dit vaak wordt. Dit omdat je ervaart dat hoe meer het lukt in de aansluiting en samenwerking te blijven, hoe reëler je gesprekspartners zich gaan opstellen. En als je regelmatig coacht, merk je ook dat ‘jouw waarheid’ maar betrekkelijk van waarde is. Dat kan ervoor zorgen dat een oordeel als ‘Dat is niet waar!’ minder snel leidend wordt voor je gedrag in je gesprekken.

 

(En je snapt natuurlijk dat dit allemaal heel erg waar is en wij altijd gelijk hebben!! 😉)

 

Succes!

 

p.s. Ben je het met je gesprekspartner niet eens omdat deze komt met een slecht idee? Lees hoe je daar slim mee om kunt gaan in dit blog.

 

© Photo by Greg Jeanneau on Unsplash

 

 

DEZE TIP delen: